Samenwerking

Hart voor IQ (Haviq) – Papendrecht

Voor HAVIQ begeleid ik hoogbegaafde kinderen, door het aanbieden van een Onderwijs-Zorgarrangement. Hierbij worden kinderen begeleid die door hun intelligentie dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn in het onderwijs. Het arrangement richt zich op de motivatie en ondersteuning van deze kinderen, door middel van individuele begeleiding en eventuele dagbesteding, met als doel om het kind uiteindelijk weer terug te krijgen in het reguliere onderwijs of een andere passende vorm van onderwijs te vinden.

Daarnaast doe ik voor Haviq ook reguliere begeleidingen.

http://www.hartvooriq.nl/

IQoké – Rotterdam

Mijn werkzaamheden bij IQoké bestaan uit het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, door middel van spelactiviteiten, individuele ondersteuning op het gebied van executieve functies en uitleg over hoogbegaafdheid. Daarnaast begeleid ik elke woensdagmiddag de SpelIQotheek, een gratis spelactiviteit voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, waar zij spellen kunnen spelen en contact kunnen hebben met ontwikkelingsgelijken.

http://www.iqoke.nl

YOI Orthopedagogiek en Trainingen – Dordrecht

Tijdens het bachelor gedeelte van mijn studie kwam ik bij Yoi terecht als stagiair, wat dusdanig goed beviel, dat ik uiteindelijk ook mijn masterstage met veel plezier bij Yoi heb mogen afronden.

Tijdens mijn stage heb ik ontdekt dat ik vooral diagnostiek en begeleidingen interessant, uitdagend en leuk vind om te doen. Bij Yoi zult u mij dan ook vooral op deze gebieden tegenkomen. Hierbij kan ik zowel contact hebben met het kind, als op een analyserend niveau ermee bezig zijn wat voor problematiek er aanwezig is en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Hierbij heb ik een zeer brede interesse heb in allerlei orthopedagogische onderwerpen, maar mijn passie ligt voornamelijk bij (Hoog)begaafdheid, AD(H)D en Autisme.

http://www.yoi-dordrecht.nl/

Kind in de Kijker – Arkel

Kind in de Kijker is een praktijk die zich voornamelijk richt op hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. Door middel van begeleiding, coaching en trainingen worden zowel kinderen als ouders en leerkrachten ondersteund.

Voor deze praktijk doe ik hoogbegaafdheidsonderzoek. Dit is intelligentieonderzoek, waarbij ook wordt gekeken naar persoonskenmerken, de schoolsituatie en andere aspecten, waaruit zou kunnen blijken dat een kind hoogbegaafd is.

http://www.kindindekijker.nl