Samenwerking

Hart voor IQ (Haviq) – Papendrecht

Voor HAVIQ begeleid ik hoogbegaafde kinderen, door het aanbieden van een Onderwijs-Zorgarrangement. Hierbij worden kinderen begeleid die door hun intelligentie dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn in het onderwijs. Het arrangement richt zich op de motivatie en ondersteuning van deze kinderen, door middel van individuele begeleiding en eventuele dagbesteding, met als doel om het kind uiteindelijk weer terug te krijgen in het reguliere onderwijs of een andere passende vorm van onderwijs te vinden.

Daarnaast doe ik voor Haviq ook reguliere begeleidingen.

http://www.hartvooriq.nl/

IQoké – Rotterdam

Mijn werkzaamheden bij IQoké bestaan uit het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, door middel van spelactiviteiten, individuele ondersteuning op het gebied van executieve functies en uitleg over hoogbegaafdheid. Daarnaast begeleid ik elke woensdagmiddag de SpelIQotheek, een gratis spelactiviteit voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, waar zij spellen kunnen spelen en contact kunnen hebben met ontwikkelingsgelijken.

http://www.iqoke.nl