Diagnostiek

Intellingentieonderzoek

Op dit moment houd ik mij voornamelijk bezig met intelligentieonderzoek, zowel voor mijn eigen praktijk, als voor Haviq en IQoké (zie samenwerking). 

Hierbij maak ik voornamelijk gebruik van de WISC-V. Eventueel kan ik ook de WPPSI afnemen bij zeer jonge kinderen, of de WAIS bij volwassenen. 

Intelligentieonderzoek begint bij een kennismaking, waarbij het kind kennismaakt met de onderzoeker en de omgeving waarin het onderzoek wordt afgenomen. Daarna volgen een of twee afname dagen, afhankelijk van de behoefte van het kind. Vervolgens wordt er een verslag uitgewerkt, en volgt er een adviesgesprek met ouders en eventueel school. 

Overige diagnostiek

Naast intelligentieonderzoek neem ik ook andere onderzoeken af, onder andere gericht op:

  • Aandachts- en concentratieproblematiek
  • Executieve functies
  • Angstproblematiek
  • Persoonlijkheidskenmerken
  • Emotieontwikkeling en regulatie
  • Sociaal-Cognitief functioneren
  • Psychosociale ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Algemeen functioneren
  • Gedragsproblematiek