Behandelingen

Behandelingen zijn er in vele verschillende vormen:

  • Psycho-educatie, waarbij uitleg wordt gegeven over de bestaande problematiek die voortkomt uit bijvoorbeeld (hoog)begaafheid, AD(H)D of Autisme en welk effect dat heeft op jou en je omgeving, en hoe je hier het beste mee om kunt gaan.
  • Cognitieve gedragstherapie, waarbij er wordt gewerkt aan het ombuigen van gedrag. Dit wordt bijvoorbeeld ingezet bij angst of emotieregulatie. 
  • Gesprekken over de huidige situatie, vooral gericht op het uiten en verwerken van de bijbehorende emoties.
  • Het verder ontwikkelen van executieve functies. 

Voor elk kind, elk probleem en elke situatie is er wel een mogelijkheid tot behandeling. 

Ervaring

Ik heb onder andere ervaring met het aanbieden van behandelingen op het gebied van:

  • Psycho-educatie bij kinderen met hoogbegaafdheid, AD(H)D en andere leer- en gedragsproblematiek.
  • Emotieregulatie en ontwikkeling, gericht op het in kaart brengen van emoties en het (op een veilige) manier uiten hiervan.
  • Het ombuigen van een Fixed-Mindset naar een Growth-Mindset.
  • Schaduwbegeleiding van leerlingen die reintegreren in het onderwijs, na eerder te zijn uitgevallen.
  • Ontwikkelen van executieve functies en motivatie. 
  • Traumabehandeling en angstproblematiek, o.a. door Cognitieve Gedragstherapie.